Javni konkurs

Utvrđuju se pitanja, lista propisa i literature iz oblasti iz kojih će se polagati pismeni i usmeni ispit, po javnom oglasu koji će se raspisati dana 26.04.2022. godine, za radna mjesta:

 1. Koordinator 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme
 2. Prodavač u cvjećari 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme
 3. Pogrebnik - grobar 6 izvršilaca, na neodređeno vrijeme
 4. Upravnik radne jedinice Hortikultura 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme


Odluka o utvrđivanju pitanja, liste propisa i literature možete preuzeti OVDJE.

Javni oglas za prijem 9 (devet) radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo možete preuzeti OVDJE.

Obavijest o objavi javnog oglasa za prijem radnika na neodređeno vrijeme koja je objavljena u oslobođenju 26.04.2022. godine možete preuzeti OVDJE.

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme za radna mjesta prodavač u cvjećari i pogrebnik grobar možete preuzeti OVDJE.

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme za radna mjesta koordinator i upravnik radne jedinice hortikultura možete preuzeti OVDJE. 1. Zakon o javnim preduzećima
 2. Zakon o privrednim društvima
 3. Izmjene i dopune zakona o privrednim društvima
 4. Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanje vremena i uzorka smrti
 5. Pravilnik o javnim nabavkama
 6. Pravilnik o radu mrtvačnice - prosekture
 7. Pravilnik o formiranju cijena
 8. Pravilnik o računovodstvu i reviziji
 9. Pravilnik o popisu imovine i obaveza
 10. Statut
 11. Aranžiranje
 12. Cvjećarstvo za početnike
 13. Odluka o uređivanju i održavanju gradskih grobalja
 14. Kodeks pogrebnih usluga
 15. Pravilnik o zaštiti na radu
 16. Zakon o komunalnim djelatnostima
 17. Pravilnik o održavanju grobalja, izgradnji i investicijskom održavanju objekata infrastrukture groblja te nabavci strojeva i opreme za održavanje groblja
 18. Normativ za obavljanje djelatnosti iz oblasti održavanja zelenih, pogrebnih usluga, klesarske djelatnosti, proizvodnje vijenaca i buketa.


Lista pitanja, literature i propisa za radno mjesto koordinator.

Lista pitanja, literature i propisa za radno mjesto prodavač u cvjećari.

Lista pitanja, literature i propisa za radno mjesto pogrebnik - grobar.

Lista pitanja, literature i propisa za radno mjesto upravnik radne jedinice hortikulture.


Spisak pristiglih prijava na Javni oglas za prijem devet radnika na neodređeno vrijeme za radna mjesta prodavač u cvjećari i pogrebnik - grobar možete preuzeti OVDJE.

Spisak pristiglih potpunih prijava na Javni oglas za prijem devet radnika na neodređeno vrijeme za radna mjesta prodavač u cvjećari i pogrebnik - grobar možete preuzeti OVDJE.

Spisak pristiglih prijava nezadovoljavaju uvjete propisane Javnim oglasom za prijem devet radnika na neodređeno vrijeme za radna mjesta prodavač u cvjećari i pogrebnik - grobar možete preuzeti OVDJE.


Spisak pristiglih prijava koje zadovoljavaju uvjete propisane Javnim oglasom za prijem devet radnika na neodređeno vrijeme za radna mjesta koordinator i upravnik radnejedinice hortikulture možete preuzeti OVDJE.

Spisak pristiglih prijava koje ne zadovoljavaju uvjete propisane Javnim oglasom za prijem devet radnika na neodređeno vrijeme za radna mjesta koordinator i upravnik radne jedinice hortikulture možete preuzeti OVDJE.

Spisak pristiglih prijava na Javni oglas za prijem devet radnika na neodređeno vrijeme za radna mjesta na neodređeno vrijeme za radna mjesta koordinator i upravnik radne jedinice hortikulture možete preuzeti OVDJE.


Ostvarene rezultate nakon pismenog ispita za radna mjesta prodavač u cvjećari i pogrebnik - grobar možete preuzeti OVDJE.

Ostvareni rezultati nakon pismenog dijela ispita za radna mjesta koordinator i upravnik radne jedinice hortikulture možete preuzeti OVDJE.


Obavjest o mjestu i terminu usmenog ispita za pogrebnik-grobar i prodavač u cvjećari možete preuzeti OVDJE.

Obavjest o mjestu i terminu usmenog ispita za koordinatora i upravnika radne jedinice hortikulture možete preuzeti OVDJE.

Nazad na početnu