JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE KJKP "POKOP" D.O.O. SARAJEVO

Objavljuje se javni Konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo kako slijedi:

  1. Direktor KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo 1 izvršilac
  2. Izvršni direktor za opće, pravne i kadrovske poslove 1 izvršilac
  3. Izvršni direktor za ekonomske poslove 1 izvršilac

Sve ostale informacije možete preuzeti OVDJE.

Nazad na početnu