Čišćenje i dezinfekcija saobraćajnica, platoa, stepenica, staza i rigola na gradskom groblju Vlakovo

Nakon obilnih padavina koje su u toku protekle sedmice prouzrokovale povećanje vodostaja rijeka na području Kantona Sarajevo, te izazavale štetu na području opštine Ilidža, u toku jučerašnjeg dana su na prostoru gradskog groblja Vlakovo izvršene pripreme za pranje i dezinfekciju saobraćajnica, platoa, stepenica, staza i rigola.

Uposlenici KJKP „Pokop" d.o.o. Sarajevo su izvršili ručno čišćenje kanala za odvodnju oborinskih voda, čišćenje rigola, slivnika, prikupljanje lišća i sitnog otpada, te deponovanje na adekvatnu lokaciju, KJKP „Rad" je oprao i dezinfikovao saobraćajnice i platoe. Pravovremenim poduzimanjem preventivnih mjera zaštite i spašavanja od poplava u skladu sa naredbama Civilne zaštite Kantona Sarajevo, spriječena je materijalna šteta na objektima koji se nalaze na gradskom groblju Vlakovo. U cilju održavanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće i higijene na grobljanskim površinama, ove aktivnosti će se kontinuirano provoditi i u narednom periodu.

Nazad na početnu