Organizacijska Struktura

Amer Bekrić
  • Izvršni direktor za ekonomske poslove
Muhamed Musić
  • Izvršni direktor za opće, pravne i kadrovske poslove
Nedžad Holjan
  • Izvršni direktor za pogrebnu djelatnost i tehničke poslove
Samir Kurtanović
  • Generalni direktor