Organizacijska Struktura

Asmir Hodžić
  • Izvršni direktor za pogrebnu djelatnost i tehničke poslove
Dražen Raguž
  • Sekretar preduzeća
Nermin Džino
  • Koordinator
Sadeta Babić
  • Koordinator
Samir Kurtanović
  • Generalni direktor