Vlakovo

Groblje Vlakovo izgrađeno je 1985. godine, u vrijeme kada je groblje Bare bilo popunjeno sa više od 80% kapaciteta. Regulacionim planom Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Kantona Sarajevo, za groblje Vlakovo je previđeno ukupno 72 hektara. Istočno od glavnog ulaza nalazi se Aleja za sve konfesije koja obuhvaća 4.000 kvadratnih metara. Aleju čini pet odvojenih parcela ovalnog oblika za muslimane, pravoslavce, katolike, Jevreje i ateiste. Odmah do glavnog ulaza izgrađeni su rozarij za rasipanje pepela umrlih i kolumbarij namijenjen za smještaj urni.

Zbog potrebe sahranjivanja preminulih veterana odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine projektovana je Aleja veterana koja obuhvata 10.000 kvadratnih metara. Unutar Aleje veterana obezbjeđeno je 840 grobnih mjesta za sahranjivanje muslimana, pravoslavaca, katolika, Jevreja i ateista, i to srazmjerno procentu zastupljenosti u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine. Parcele različitih konfesija karakterišu oproštajni objekti, vjerska obilježja, abdesthane, fontane za potrebe posjetitelja groblja. Oproštajni objekti su smješteni na padini. Projektovane su tri kapelice i turbe, te dvije fontane. Ovdje je osigurana prihvatljivost i jednoobraznost svih grobnih polja čime Vlakovo u potpunosti stiče naziv “gradsko groblje”.


Nazad na početnu