Lav

Groblje Lav, površine 1,8 hektara, nalazi se na području Koševa u neposrednoj blizini Univerzitetskog Kliničkog centra u Sarajevu. U njemu su nakon uspostave austrougarske vlasti ukopavani poginuli pripadnici okupacionih snaga, a tokom Prvog svjetskog rata sahranjivani poginuli austrougarski vojnici. Prvo ime groblja bilo je Vojničko groblje (Militar Friedhof), a ime Lav je dobilo po golemoj figuri lava, djelu arhitekte Jozefa Urbanie, napravljenoj 1917. godine. Služilo je i kao jevrejsko aškenasko groblje. Ovo groblje je bilo zatvoreno 1958. godine i oko 1.200 grobova ekshumirano je i preneseno u groblje Borak. Nakon Drugog svjetskog rata groblje je službeno nosilo naziv Partizansko groblje, a od aprila 1992. godine vraćeno mu je ime Lav.

U najtežim momentima historije ovoga grada, od aprila 1992. do decembra 1995. godine, kada se na groblju Bare zbog neposredne izloženosti artiljerijskoj vatri agresora nisu mogle obavljati sahrane, groblje Lav je ponovo aktivirano. U tom razdoblju ukopano je 3.880 lica. Posebne parcele rezervisane su za sahranjivanje muslimana, pravoslavaca, rimokatolika i ateista.

Figura, teško oštećena tokom rata 1992-1995. godine, temeljito je je obnovljena 2005. godine.

Nazad na početnu