Bare

Sa 25,5 hektara površine groblje Bare je među najvećima u Evropi, a po konfiguraciji terena i pejzažnoj realizaciji jedno je od najinteresantnijih i najljepših vječnih počivališta u ovom dijelu svijeta.

Urađeno je po projektu Smiljana Klaića, a freske u trijemu naslikao je Rizah Štetić. Centralni dio groblja čini prostrani plato sa stepeništem i trijemom koji povezuje katoličku, pravoslavnu, muslimansku, jevrejsku i ateističku kapelu.

Groblje je opremljeno drenažnim, vodovodnim, kanalizacionim i električnim instalacijama. Smješteno je u podnožju brda Hum, a otvoreno 1965. godine.

Na groblju su obezbijeđene grobljanske površine za muslimane, pravoslavce, rimokatolike, Jevreje, evangeliste, adventiste, starokatolike i ateiste u proporcijama koje odgovaraju demografskoj strukturi Sarajeva.


 

Nazad na početnu