Sveti Arhangeli Georgije i Gavrilo

Pravoslavno groblje u Koševu u kome se nalazi kamena kapela posvećena Gavrilu Pricipu i njegovim drugovima. Kapelu je projektovao arhitekt Aleksandar Deroko imajući na umu srpsko-bizantske uzore, a izgrađena je 1939. godine. To je jednobrodna građevina sa dva mala zvonika.

Raritetnu vrijednost predstavljaju stari nadgrobni spomenici iz 18. i 19. stoljeća, porijeklom sa uništenog groblja na Carini-Vrbanji, koji su uzidani u vanjske i unutrašnje zidove kapele.

Uz kapelu je i monumentalna grobnica u koju su sahranjeni posmrtni ostaci Gavrila Principa i njegovih drugova. Na groblju su ukopani brojne znamenite ličnosti, između ostalih Gligorije Jeftanović, Mis Paulina Irbi, glumica Jelena Kešeljović, mitropolit dabrobosanski Pajsije II, Staka Skenderova, Mićo Sokolović, članovi porodica Despić, Besarević, Hadžiristić...

Najvrjedniji spomenici nalaze se u prvim redovima od glavnog ulaza i staze oko kapele. Između 1965. i 1982. godine površina groblja gotovo da je upola smanjena radi proširenja obližnje ulice. Srpsko-pravoslavna opština Sarajevo je upravu nad ovim grobljem 2002. godine prenijela na KJKP „Pokop“ kada je ono nakon pauze od 1965. godine ponovo aktivirano.

Nazad na početnu