Procedure

Ekshumacija posmrtnih ostataka

Ako porodica želi posmrtne ostatke umrlog, ukopanog na nekom od grobalja kojim upravlja i gazduje KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo, ekshumirati i prenijeti u neko od grobalja u BiH ili van BiH, te želi da taj posao obavi KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo, sve informacije vezane za ovu vrstu usluge može dobiti u prodavnici pogrebne opreme, na adresi Petrakijina 1. ili putem telefona 033/551-370.

Potrebna dokumentacija:

 • Izvod iz matične knjige umrlih
 • Potvrda o smrti ili izjava o uzroku smrti ovjerena u općini
 • Potvrda da umrli ima obezbjeđeno grobno mjesto (na groblju gdje će se vršiti ukop)
 • Punomoć na KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo, ovjerena u općini


Prilikom ekshumacije po zahtijevu porodice grobno mjesto se vraca u posjed preduzeća.

Procedura za klesare

Za izradu novog spomenika/nišana na grobljima kojima upravlja KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo potrebno je da naknada za održavanje grobnog mjesta bude plaćena zaključno sa tekućom godinom. Dio radova koje obavlja isključivo KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo:

 • Otkop zemlje za podzemne grede pri postavljanju nišana (uplata se može izvršiti u Grobnom uredu u ulici Mula Mustafe Bašeskije br. 38, u Grobnom uredu u ulici Petrakijina br. 1, u Grobnom uredu na groblju Bare i u Grobnom uredu na groblju Vlakovo)
 • Izrada armirano-betonskih temelja (uplata se može izvršiti u Grobnom uredu u ulici Mula Mustafe Bašeskije br. 38, u Grobnom uredu u ulici Petrakijina br. 1, u Grobnom uredu na groblju Bare i u Grobnom uredu na groblju Vlakovo)
 • Izrada armirano-betonskih temelja sa popločavanjem staze (uplata se može izvršiti u Grobnom uredu u ulici Mula Mustafe Bašeskije br. 38, u Grobnom uredu u ulici Petrakijina br. 1, u Grobnom uredu na groblju Bare i u Grobnom uredu na groblju Vlakovo)

Izradu samog spomenika/nišana kao i rekonstrukciju postojećih spomenika/nišana rade ovlaštene klesarske radnje, koje su obavezne podnijeti zahtjev za izvođenje radova u KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo.

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za izvođenje radova, odnosno Zahtjev za izdavanje saglasnosti bez plaćanja naknade, moguće je preuzeti ovdje, ili u grobnom uredu u kojem klesar podnosi zahtjev/preuzima saglasnost (Grobni ured u ulici Mula Mustafe Bašeskije br. 38, Grobni ured u ulici Petrakijina br. 1, Grobni ured na groblju Bare i Grobni ured na groblju Vlakovo).

Klesar je dužan čitko i u potpunosti upisati podatke tražene u Zahtjevu za izdavanje saglasnosti za izvođenje radova, odnosno Zahtjevu za izdavanje saglasnosti za izvođenje radova bez plaćanja naknade. Samo tako ispunjeni, potpisani i opečaćeni zahtjevi će biti primljeni i poslani na daljnje postupanje upravniku groblja, na kojem se planiraju odvijati navedeni radovi.

Na osnovu podataka o grobnom mjestu, navedenih u Zahtjevu klesara, vrši se uvid u evidenciju KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo, i provjera usklađenosti istih sa stanjem na terenu. Nakon toga, upravnik groblja daje Prijedlog za izdavanje saglasnosti za izvođenje radova, odnosno Prijedlog za izdavanje saglasnosti za izvođenje radova bez plaćanja naknade. Na osnovu Odluke o utvrđivanju visine naknade za izvođače radova - klesare na grobljima broj 898/14 od 23.06.2014. godine, a na Zahtjev za izdavanje saglasnosti za izvođenje radova, odnosno Zahtjev za izdavanje saglasnosti bez plaćanja naknade i na Prijedlog upravnika za izdavanje saglasnosti za izvođenje radova, odnosno Prijedlog upravnika za izdavanje saglasnosti za izvođenje radova bez plaćanja naknade, Uprava preduzeća izdaje Saglasnost za izvođenje radova, odnosno Saglasnost za izvođenje radova bez plaćanja naknade. Klesar Saglasnost za izvođenje radova, odnosno Saglasnost za izvođenje radova bez plaćanja naknade, preuzima u grobnom uredu kojeg je u svom zahtjevu naveo kao mjesto preuzimanja saglasnosti.

Procedure u slučaju smrti

Građani koji imaju smrtni slučaj obavezni su postupiti u skladu sa članom 23. Odluke o uređenju i održavanju gradskih grobalja. Službene novine grada Sarajeva - broj 27 od 05.11.1984. godine.

Član 23. Odluke se interpretira: Svaki smrtni slučaj prijavljuje se KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo koji određuje dan i vrijeme sahrane u dogovoru sa srodnicima umrlog. KJKP "POKOP" d.o.o Sarajevo, radi člana 23. navedene Odluke, obavezan je postupiti u skladu sa članom 25. Odluke.

 

Član 25. Odluke se interpretira: Prenos posmrtnih ostataka do odgovarajuće prostorije KJKP "POKOP" d.o.o Sarajevo je dužan izvršiti u roku od tri sata od prijave, odnosno časa obavijesti o utvrđivanju smrti. Svaki građanin koji ima smrtni slučaj, dovoljno je da pozove našu mrtvačnicu/prosekturu na broj telefona 033/664-686, ili prodavnicu pogrebne opreme na broj telefona 033/551-370, nakon čega će radnici KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo preuzeti umrlo lice.

Radno vrijeme mrtvačnice/prosekture je 24 sata dnevno, svakim danom u sedmici, dok je radno vrijeme prodavnice pogrebne opreme svakim danom od 07:00 do 18:30 sati.


Dogovaranje svih detalja vezanih za organizovanje sahrana, koji podrazumijevaju prijevoz umrlih sa svih destinacija u BiH i iz inostranstva, izbor pogrebne opreme, izradu čitulja ili smrtovnica i njihovu distribuciju u dnevnim novinama, naručivanje cvjetnih aranžmana, vijenaca i slično, građani mogu izvršiti u prodavnici pogrebne opreme, koja se nalazi u ulici Petrakijina br. 1 (prekoputa Muzičke akademije), ili putem kontakt telefona 033/551-370. 

Rezervacije grobnih mjesta

KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo posebno napominje da je na groblju Vlakovo obezbijeđeno dovoljno grobnih mjesta za REDOVNE ukope, za sve konfesije (za sve one koji nemaju rezervisano grobno mjesto, po minimalnoj naknadi od 46,80 KM sa uračunatim PDV-om).


Svi građani koji za života žele izvršiti rezervaciju grobnog mjesta, mogu predati zahtjev u prostorijama zajedničkih službi, u ulici Mula Mustafe Bašeskije br. 38. Po razmatranju i odobrenju zahtjeva, preuzimanje rješenja i uplatu po važećem cjenovniku, mogu izvršiti u istom uredu.


Radi održavanja i uređenja groblja, pozivamo građane koji imaju sahranjene srodnike i rezervisana grobna mjesta na gradskim grobljima Bare, Lav, Stadion, Sv. Josip, Sv. Marko, Sv. Arhangeli Georgije i Gavrilo, Sv. Mihovil, Obad i Vlakovo da izvrše minimalne obaveze plaćanja godišnje naknade za održavanje groblja, koja iznosi 7,26 KM (bez PDV-a) za jedno grobno mjesto. Plaćanje se može izvršiti u svim našim grobnim uredima bez obzira na groblje na kojem se nalaze grobna mjesta za koja se plaća naknada.


Naši grobni uredi se nalaze:


U ulici Petrakijina br. 1. (prekoputa Muzičke akademije)

Rad sa strankama od 7:00 – 18:30 sati (svaki dan)

Kontakt telefon: 033/551-370


Na groblju Bare

Rad sa strankama od 7:00 – 15:00 sati (ponedjeljak - subota)

Kontakt telefon: 033/209-622


Na groblju Vlakovo

Rad sa strankama od 7:00 – 15:00 sati (ponedjeljak - subota)

Kontakt telefon: 033/692-292


U prostorijama zajedničkih službi, ulica Mula Mustafe Bašeskije br. 38.

Rad sa strankama od 7:00 – 15:00 sati (ponedjeljak - petak)

Kontakt telefon: 033/572-401

Transakcijski računi poslovnih banaka

KJKP "POKOP d.o.o. SARAJEVO

MULA MUSTAFE BAŠESKIJE 38

IDENTIFIKACIONI BROJ: 4200119040004

PDV BROJ: 200119040004

POREZNI BROJ: 01841343

ŠIFRA DJELATNOSTI: 96.03

REGISTARSKI BROJ: 1709123747Transakcijski računi za uplate:


1. RAIFFEISEN BANK DD BIH: 1610000005140041

2. SBERBANK BIH DD SARAJEVO: 1401020003012707

3. UNICREDIT BANK DD MOSTAR: 3383202250686353

4. NLB BANKA DD SARAJEVO: 1327310010008492

5. UNION BANKA DD SARAJEVO: 1020290000015965

6. PRIVREDNA BANKA DD SARAJEVO: 1010000071258469

7. INTESA SANPAOLO BANKA DD BIH: 1549212005907130

8. ASA BANKA DD SARAJEVO: 1344601000218984


ŽIRO RAČUN ZA INO PLAĆANJA:

IBAN CODE: BA3933 87304838543037

SWIFT: UNCRBA 22


Unicredit Bank dd

KARDINALA STEPINCA BB MOSTAR, BIH

Tel: +387 33 251 955

Transport umrlih

U slučaju potrebe za prijevozom umrlog na teritoriji BiH ili u inostranstvu, KJKP "POKOP" d.o.o Sarajevo nudi usluge transporta umrlog specijalnim pogrebnim vozilom koje zadovoljava sve standarde Evropske unije. Za sve potrebne informacije, obratite se u prodavnicu pogrebne opreme, na adresi Petrakijina br. 1, ili nas kontaktirajte putem telefona 033/551-370.

Potrebna dokumentacija:

 • Potvrda o smrti
 • Izvod iz matične knjige umrlih (u slučaju prijevoza van granica BiH potreban je internacionalni izvod iz matične knjige umrlih)
 • Potvrda da umrli ima obezbijeđeno grobno mjesto (na groblju gdje će se vršiti ukop)
 • Punomoć na KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo ovjerena u općini
 • Kopija lične karte ili pasoša

Ustupanje grobnog mjesta

U slučaju kada građani imaju rezervisano grobno mjesto na nekom od grobalja kojima upravlja i gazduje KJKP “POKOP” d.o.o. Sarajevo, te isto žele ustupiti nekom drugom licu, dužni su, uz zahtjev, dostaviti original Rješenje o pravu korištenja grobnog mjesta i ovjerenu izjavu u kojoj se navodi da se ustupa pravo korištenja grobnog mjesta, kao i kome se to pravo ustupa.

Osoba kojoj se ustupa pravo korištenja grobnog mjesta treba da dostavi ovjerenu izjavu kojom potvrđuje da predmetno grobno mjesto prihvata, od koga isto prihvata, te da preuzima sve obaveze koje proizilaze iz prava korištenja grobnog mjesta.

Shodno tome, lica koja su ostvarila pravo korištenja grobnog mjesta nemaju pravo prodavati grobno mjesto, s obzirom na to da nisu vlasnici navedenog.