Dezinfekcija separatnih grobalja

Uz groblja kojima upravljamo, gazdujemo i održavamo, KJKP „Pokop“ održava i 45 separatnih grobalja na području sarajevskog kantona

Ovih dana, u skladu sa novonastalom situacijom, služba KJKP „Pokop“, koja se brine za održavanje ovih grobalja, vrši i konstantnu dezinfekciju i po separatnim grobljima.

Tako su očišćene i dezinficirane grobljanske površine, ceste, kapije, ograde i platoi i na Haremima Alifakovac, Nišan Jarčedoli, Turbe Bistrik, Ravne Bakije, Grlića brdo, Hendek, Himzarina, groblje Kovači Hrasnica, Rosulje Vogošća, Širokača, te drugi. I dalje nastavljamo čistiti i dezinficirati, osobito oko česmi gdje građani uzimaju abdest i mjesta gdje se klanja

Nazad na početnu