Obavezne epidemiološke mjere za posjetitelje grobalja povodom pravoslavnog praznika „Zadušnice“

Imajući u vidu da se 6.marta obilježava pravoslavni praznik „Zadušnice“, koji je posvećen mrtvima, odnosno upokojenima, očekivano je veliko prisustvo na grobljima koji upravlja i gazduje KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo.

U skladu sa usložnjenom higijensko – epidemiološkom situacijom u Kantonu Sarajevo, te porastom broja zaraženih građana Kantona Sarajevo, ljubazno Vas molimo da postupate u skladu sa naredbama i preporukama Federalnog i Kantonalnog ministarstva zdravstva, Federalnog i Kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo, te pripadajućih kriznih štabova.

 

 

Na svim grobljima kojima upravlja i gazduje KJKP “Pokop” d.o.o. pojačano je prisustvo redara - zaštitara koji su zaduženi za provođenje epidemioloških mjera, pružanje potrebnih informacija posjetiocima, te sprječavanje nastanka gužvi na ulazima.

 

U toaletima koji su otvoreni za posjetitelje osigurane su česme sa vodom, sapunom, te aparatima za sušenje ruku, kao i dispenzerima sa dezinfekcionim sredstvom. Na česmama koje se nalaze na grobljanskim površinama, također je osigurana dovoljna količina sapuna i dezinfekcionih sredstava, a sve sa ciljem sprječavanja širenja virusa Corona. Ovom prilikom, molimo sve građane da, prilikom čišćenja grobnih mjesta, višak zemlje, trave i druge vrste otpada odlažu u korpe za smeće koje se nalaze na grobljima.

 

Naredbom kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 10 – 33 – 4316 – 1 / 21 od 24.02.2021.godine zabranjeno je okupljanje u grupama većim od 30 lica, zabranjena su sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica, naređeno je obavezno propisno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom i otvorenom prostoru, te obavezno propisno pridržavanje zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra u zatvorenom i otvorenom prostoru.

 

Svaki posjetitelj je obavezan da dezinfikuje ruke koristeći dezinfekciona sredstva na ulazima u groblje, te da prilikom posjete groblju obavezno koristi ličnu zaštitnu opremu koja podrazumijeva propisno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa. 

 

Građani koji nisu u mogućnosti ovom prilikom posjetiti vječna počivališta svojih najmilijih imaju mogućnost da se putem besplatnog broja 080 02 02 68 telefona 033 207 594 ili maila pokop_kjkp@bih.net.ba informišu o uslugama koje pruža KJKP “Pokop” d.o.o., od kojih ovom prilikom izdvajamo slijedeće: uređenje i sanacija grobnih mjesta, čišćenje i obnavljanje nadgrobnih spomenika, polaganje cvijeća i paljenje svijeća. 

 

Na našoj web stranici, u kategoriji “Pretraga umrlih”, uz pomoć GIS-a možete pronaći detaljne podatke o mjestu ukopa koji Vas interesuje, te naknadno, bez gužve, posjetiti željeno grobno mjesto. Podsjećamo Vas da za uplatu godišnjih naknada za korištenje grobnog mjesta, pored posjete prostorijama KJKP “Pokop” d.o.o., možete izvršiti elektronskim putem ili korištenjem aplikacije HuHu.

 

Katalog pogrebne opreme možete preuzeti ovdje.

Katalog cvijeća možete preuzeti ovdje.

Katalog nadgrobnih obilježja možete preuzeti ovdje. 

Protokol o postupku ugovaranja pogreba / sahrana / dženaza možete ovdje.

Protokol koji se odnosi na ukop preminulih lica možete preuzeti ovdje.

Protokol koji se odnosi na proceduru čišćenja i dezinfekcije možete preuzeti ovdje.

Krizni plan pripravnosti KJKP “Pokop” d.o.o. možete preuzeti ovdje.


 

Nazad na početnu