Obavještenje

Poštovani, u skladu sa usložnjavanjem higijensko – epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, te porastom broja zaraženih građana virusom Corona, očekivano je da će se isto reflektovati na rad našeg Preduzeća u smislu povećanog obima posla, ali i mogućnosti da se virusom zaraze uposlenici, te što će samo po sebi iziskivati dodatni napor da se obezbijedi redovno poslovanje Preduzeća.

S tim u vezi, ovom prilikom Vas podsjećamo i upozoravamo na obavezu pridržavanja SVIH MJERA PROPISANIH Protokolom o postupku ugovaranja ukopa, preuzimanju lica preminulih od zarazne bolesti, transportu, ispraćaju i ukopu, higijeni i dezinfekciji (revidirani dokument), ali i svih javno – zdravstvenih epidemioloških mjera poput:

  • Obaveznog propisnog nošenja zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom i otvorenom prostoru (obavezno prekrivena usta, nos i brada)
  • Obavezno pridržavanje zaštitnih mjera fizičkog rastojanja od dva metra u otvorenom i zatvorenom prostoru
  • Obavezno provođenje pojačanih mjera higijene i dezinfekcije

Nalaže se SVIM uposlenicima da od stranaka zahtjevaju nošenje lične zaštitne opreme koja podrazumijeva masku za lice, koja adekvatno prekriva nos, usta i bradu, te da ne dozvole ulazak strankama koje se ne pridržavaju ovih mjera. Nalaže se redovno provjetravanje i držanje prozračnim prostorija u kojima se odvija radni proces, te dezinfekciju kontaktnih površina nakon svake završene radnje.

U slučaju pojave simptoma virusa Corona kod uposlenika KJKP “Pokop” d.o.o., obaveza svakog uposlenika je da bez odlaganja obavijesti šefa službe / radne jedinice o istom, te da obavijesti nadležnu zdravstvenu ustanovu i postupa dalje prema njenim uputama. Šefovi službi i radnih jedinica su obavezni da o istom obavijeste Upravu. 

Svjesni smo činjenice da određeni dio navedenih aktivnosti dodatno opterećuje uposlenike, ali u ovim izazovnim vremenima, trudimo se da svi solidarno snosimo teret novonastale situacije te postignemo veću operativnost, optimalnu ažurnost i bržu realizaciju kompletnog procesa, sa što manjom mogućnosti ugrožavanja zdravlja uposlenika.

Obavještenje možete preuzeti ovdje.

Protokol možete preuzeti ovdje.

Nazad na početnu