Radni sastanak sa predsjedavajućim gradskog vijeća grada Sarajeva

U toku jučerašnjeg dana održan je radni sastanak sa predsjedavajućim gradskog vijeća Jasminom Ademovićem, sastanku su prisustvovali direktor KJKP „Pokop“ d.o.o. Kurtanović Samir i izvršni direktor za pogrebne i tehničke poslove KJKP „Pokop“ d.o.o. Hodžić Asmir

Predstavnici KJKP „Pokop“ d.o.o. su upoznali predsjedavajućeg sa aktuelnim i planiranim projektima Preduzeća Pokop, sa posebnim akcentom na važnost zaštite kulturno historijskog naslijeđa i spomenika koji se nalaze na grobljima kojima upravlja i gazduje KJKP „Pokop“ d.o.o.

Jedna od značajnih tema bilo je i formiranje i hortikulturno uređenje Aleje velikana na lokalitetu gradskog groblja Bare, pravo na ukop bi imala ona preminula lica za koja gradska uprava po posebnoj proceduri odluči da se radi o značajnoj, istaknutoj ličnosti, koja je na neki način doprinijela značajnom razvoju i afirmaciji grada Sarajeva.

Tema sastanka bila je i zaštita i očuvanje Jevrejskog groblja, koje je nakon Praškog najveći jevrejski sakralni objekat i jedan od najvrijednijih memorijalnih kompleksa u Europi. 


Ovaj radni sastanak korak je ka uspostavljanju i jačanju saradnje između grada Sarajeva i KJKP „Pokop“ d.o.o., te pokretanje zajedničkih inicijativa i projekata od značaja za grad Sarajevo.


Nazad na početnu