Radovi na Aleji veterana

Zbog popunjenosti kapaciteta na Aleji veterana na gradskom groblju „Vlakovo“, ovih dana se intenzivno radi na njenom proširenju.

Paralelno sa radovima na proširenju, te iskolčavanjem terena i ucjevljenjem potoka Trnava dužine od blizu stotinjak metara, radnici su kontinuirano angažirani i na izgradnji kompletne prateće infrastrukture.


Radovi na proširenju Aleje veterana izvode se na površini od 7784 metara kvadratnih, a planirano je obezbijediti oko 608 novih grobnih mjesta na pet parcela. Radove izvodi Demus d.o.o. Sarajevo, a za očekivati je da se završe koncem narednog mjeseca.


U okviru ove površine, u planu je jedno polje predviđeno i za izgradnju kapele sa svim pratećim sadržajima i memorijalnim trgom.

Nazad na početnu