Rekonstrukcija i sanacija

U skladu sa održavanjem infrastrukturnih objekata koji se nalaze na grobljima kojima upravlja i gazduje KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo, u proteklom periodu započet je projekat rekonstrukcije i sanacije kapela na gradskom groblju Bare


Imajući u vidu da je sanacija kapela, posljednji put rađena 1999. godine, projektom je obuhvaćena sanacija i adaptacija pomoćnih prostorija za presvlačenje uposlenika, prostorija sa rashladnim komorama i podrumskih prostorija koje se nalaze u sklopu objekta kapela.


Radovima na fasadi, kao i klupama između kapela biće zaokruženo vanjsko uređenje ovog objekta, te će se moći pristupiti unutrašnjem opremanju prostorija što će u konačnici doprinijeti kvalitetnijem pružanju usluga, te humanijem ispraćaju i pijetetu preminulih osoba.

Nazad na početnu