Revitalizacija dijela zelenih površina groblja „Vlakovo"

KJKP „Pokop" d.o.o. je na osnovu javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020.godinu, raspisanog od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, aplicirao sa projektom „Revitalizacija zelenih površina groblja Vlakovo", te su na osnovu istog dodijeljena sredstva za sufinansiranje navedenog projekta u iznosu od 50.000,00 KM. Preostali iznos potreban za realizaciju ovog projekta od 100.000,00 KM obezbijeđen je od strane KJKP „Pokop" d.o.o.

Realizacija ovog projekta je već počela, te se u posljednjih nekoliko dana intenzivno radi na sadnji zaštitnog pojasa u obuhvatu desnog dijela groblja Vlakovo, kako bi se grobljanska površina odvojila od zone stanovanja. Od izuzetnog značaja u ovom projektu je razvijanje i jačanje saradnje sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH, te zajednička opredijeljenost za nastavak iste u cilju hortikulturnog uređenja gradskog groblja „Vlakovo".

 

U sklopu revitlizacije i ozelenjavanja groblja, radiće se i ozelenjavanje i reevitalizacija površina parkirališta ispred groblja, što će, takođe, osim dekorativnog segmenta koji će podići kvalitet cjelokupnog prostora groblja, donijeti i neophodnu hladovinu na tom dijelu površine.


Katalog pogrebne opreme možete preuzeti ovdje.

Katalog cvijeća možete preuzeti ovdje.

Katalog nadgrobnih obilježja možete preuzeti ovdje. 

Nazad na početnu