Preuzimanje, zbrinjavanje i opremanje pokojnika

KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo, vrši usluge preuzimanja, zbrinjavanja, opremanja i pripremanja umrlih za sahranu ili za transport, u slučaju sahrana na grobljima koja nisu u nadležnosti KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo. Ove usluge su dostupne 24 sata dnevno, svaki dan u sedmici.
KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo, vrši usluge preuzimanja, zbrinjavanja, opremanja i pripremanja umrlih za sahranu ili za transport, u slučaju sahrana na grobljima koja nisu u nadležnosti KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo. Ove usluge su dostupne 24 sata dnevno, svaki dan u sedmici. 
Nazad na početnu