Održavanje grobalja

KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo redovno čisti i održava grobljanske površine, platoe, staze i stepenice na devet aktivnih grobalja kojima upravlja i gazduje, kao i na Jevrejskom groblju i na 48 grobalja/harema na području devet općina Kantona Sarajevo, kojima ne upravlja i ne gazduje.

KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo redovno čisti i održava grobljanske površine, platoe, staze i stepenice na devet aktivnih grobalja kojima upravlja i gazduje, kao i na Jevrejskom groblju i na 48 grobalja/harema na području devet općina Kantona Sarajevo, kojima ne upravlja i ne gazduje.

Nazad na početnu